Fecske-lakás pályázat

A projekt címe: Esély Otthon – Balassagyarmaton

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.11-16-2017-00068

A projekt célja a Balassagyarmaton élő, illetve innen elszármazott, továbbá az itt letelepülni szándékozó fiatalok képessé tétele arra, hogy a Balassagyarmaton fellelhető életlehetőségekkel tudjanak élni, és helyben egzisztenciát, családot alapítani. Részletesen:

  1. Lakhatási körülmények biztosítása; ezáltal a város népességcsökkenésének megállítása, településünkön élő fiatalok helyben maradásának biztosítása
  2. A fiatalok munkaerőpiaci helyzetének javítása a helyi adottságokhoz illeszkedően; ennek keretében a helyi munkaerő-piaci igények feltérképezése; a fiatalok felkészítése a munka világába való belépésre; a megfelelő munkaerő/munkahely megtalálásának támogatása, továbbá lehetőség biztosítása a helyi gazdaság specifikumainak megismerésére, tapasztalatok megszerzésére
  3. A fiatalok specifikus, életvezetési képzése; ezáltal önálló, kiegyensúlyozott életvitel segítése
  4. Helyi ösztönző rendszer kialakítása a fiatalok számára; melyen keresztül csökkennek a városban a hiányszakmák, valamint segítséget kapjanak a krízishelyzetből kitörni kívánó fiatal munkavállalók
  5. Sokszínű, marasztaló élettér kialakítása; ennek keretében a fiatalokat célzó sport, kulturális, egészségügyi programok biztosítása, hatékony információáramlás biztosítása

További információk a pályázattal kapcsolatban ide kattintva érhetőék el!

Balassagyarmati Helyi Közösség

A projekt címe: Közösségvezérelt helyi fejlesztések Balassagyarmaton

A projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-2017-00088

A Balassagyarmati Helyi Közösség (továbbiakban: HACS) 15 taggal, 2016. május 30-án alakult. A tagok között a mind a közszféra, mind a civil és az üzleti szféra is képviselteti magát – a kerekítés szabályainak figyelembe vételével – a közszféra mintegy 40%-ban; a civil szféra 33 %-ban, míg az üzleti szféra 27%-ban képviseletei magát.

A HACS létrehozását hosszú tervezési folyamat előzte meg. A HKFS célterülete Balassagyarmat város közigazgatási területe.

Balassagyarmat jövőképe szerint térségi központ; szolgáltató, kereskedelmi, oktatási, igazgatási, gazdasági központ. A város hosszú évszázados történelmi, kulturális hagyományait tiszteli, Palócország fővárosa, ám mindezen gyökerek mellett a jövőbetekintő, pezsgő közösségi életet nyújtó, dinamikusan fejlődő város.

További információk a pályázattal kapcsolatban ide kattintva érhetőék el!

Ingyen telkek nagycsaládosoknak

Minden település alapját a népesség megtartása, illetve növelése jelenti. Ez a legfontosabb cél, ami alá rendelődik a közszolgáltatások, a közterületek fejlesztése vagy a közvagyon gyarapítása, a gazdasági erőforrásokkal való gondos gazdálkodás egy önkormányzatnál.

Az önkormányzat az építési telkek biztosítása terén lépett előre: 15 db ingyenes (630-800m2 közötti) építési telket biztosítunk legalább 3 gyermeket vállaló családok részére. A telkek kiosztásának elbírálásakor előnyt élveznek a már legalább két gyermekkel rendelkező, illetve a városba más településekről beköltözni szándékozó családok.

TOVÁBB...

IMPRESSZUM

Készítette: TBWeb
© . Minden jog fenntartva.
Balassagyarmat Város Önkormányzata