Kapcsolat

A Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal központi elérhetőségei
Cím: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 12.
Postafiók:
2661 Balassagyarmat, Pf.: 58
Központi telefonszám: (06)-35/505-900
Fax: (06)-35/300-782
Honlap: www.balassagyarmat.hu
E-mail cím: pmester@balassagyarmat.hu
Bejelentés: bejelentes@balassagyarmat.hu

A Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal elérhetőségei

Csach Gábor 06-35/505-925Polgármestercsach@balassagyarmat.hu
Huszár Péter 06-35/505-925Alpolgármester huszarpeter@balassagyarmat.hu
dr. Varga Andrea06-35/505-925Jegyző varga@balassagyarmat.hu
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes 06-35/505-925Aljegyző galikagi@balassagyarmat.hu
Erdélyi Edina 06-35/505-925Vezetői titkárnő pmester@balassagyarmat.hu
PAKTUM IRODA
Schwanzer Mónika 06-35/505-933 Szakmai munkatárs schwanzer@balassagyarmat.hu
Teplánszkiné Vetró Szilvia 06-35/505-995 Szakmai munkatárs teplanszkine@balassagyarmat.hu

IFJÚSÁGI PONT
Bárány-Szabó Krisztina 06-35/505-950 Ifjúsági Pont munkatárs ifjusagipont@balassagyarmat.hu
Koncsok Leila 06-35/505-950 Ifjúsági Pont munkatárs ifjusagipont@balassagyarmat.hu
Lakhatási támogatás, Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, BURSA-ösztöndíjrendszer, Felsőoktatási tanulmányokat folytatók támogatása Környezettanulmány készítés, Társhatósági megkeresésekre tájékoztatás
Önkormányzati, HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI és IGAZGATÁSI Osztály
Balázsné Cservenák Ildikó06-35/505-910 Osztályvezető csildiko@balassagyarmat.hu
Gazdik Szabolcs 06-35/505-938 Csoportvezető -KIRA rendszerben hóközi számfejtés, a Munkaügyi és bérszámfejtési feladatok ellátása Bgy-i Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói részére, MÁK és munkavállalók közötti kapcsolattartás gazdikszabolcs@balassagyarmat.hu
Majer Tiborné 06-35/505-983 Balassagyarmat Város Képviselő-testületének és bizottsági üléseinek jegyzőkönyvvezetése, költségvetési szervek alapító okiratainak aktualizálása, „Balassagyarmat” névhasználattal, címerhasználattal kapcsolatos ügyintézés, Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületei üléseivel és a Bgy-i Kistérségi Többcélú Társasággal kapcsolatos ügyviteli feladatok majerne@balassagyarmat.hu
Halmosi Anna 06-35/505-921 Csoportvezető -Szent Erzsébet Városi Idősek Otthonával kapcsolatos feladatok, Szociális igazgatáshoz kapcsolódó ügyintézés, Városi Bölcsődével, Óvodákkal és a Madách Imre Városi Könyvtárral és a MKMK kapcsolatos ügyintézés halmosianna@balassagyarmat.hu
Gramantik Eszter 06-35/505-983 Ipolyszög, Patvarc Község és a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének és bizottsági üléseinek jegyzőkönyvvezetése, Közbiztonsági referens gramantik@balassagyarmat.hu
Bahorecz Renáta 06-35/505-983 Balassagyarmat Város Képviselő-testületének és bizottsági üléseinek jegyzőkönyvvezetése, Közbeszerzési ügyek, Talált tárgyak bejelentése, Hirdetmények kezelése a föld adásvétellel, bérlettel kapcsolatosan bahorecz@balassagyarmat.hu
Oczotné Sallai Mónika 06-35/505-941 anyakönyvi ügyek, hagyatéki ügyek, címnyilvántartás omonika@balassagyarmat.hu
Urbán Lászlóné 06-35/505-944 anyakönyvi ügyek, hagyatéki ügyek, címnyilvántartás urbanlaszlone@balassagyarmat.hu
Dr. Kiss Szilvia 06-35/505-935 hagyatéki ügyek, vagyonleltár szilvia@balassagyarmat.hu
Balázsné Cservenák Ildikó 06-35/505-960 Lakhatási támogatás, Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, BURSA-ösztöndíjrendszer, Felsőoktatási tanulmányokat folytatók támogatása Környezettanulmány készítés, Társhatósági megkeresésekre tájékoztatás csildiko@balassagyarmat.hu
Keresztes Ágota 06-35/505-962 Köztemetés, települési támogatás (temetési segély, tanszersegély, átmeneti segély), Gyermekvállalást ösztönző támogatás, Tanulók bérlete, Időskorúak bérlete, Egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez nyújtott települési támogatás keresztesagota@balassagyarmat.hu
Tóth Tamás 06-35/505-965 Informatikus, informatikai eszközök üzemeltetése, kellékanyagok eszközök beszerzése, honlap és belső hálózat karbantartása informatika@balassagyarmat.hu
Szervezési Csoport
Porubszki Lászlóné 06-35/505-926 Iktatás prita@balassagyarmat.hu
Kelecsényi Józsefné 06-35/505-927 Hirdetmények kezelése, népességgel kapcsolatos ügyintézés, szabálysértési nyilvántartó rendszerben adat rögzítés, Iktatás kelemeli@balassagyarmat.hu
Zábrádi Józsefné 06-35/505-927 Iktatás zabradine@balassagyarmat.hu
Fabókné Juhász Erzsébet,
Kovács Tibor Pálné
06-35/505-961 Levelek postázása, fénymásolás
Családi Csilla, Cseman Pálné, Kovács Tibor Pál Kézbesítők
Holecz Magdolna, Fábiánné Strihó Anett, Szilágyi Albertné Takarítónők
Pénzügyi Osztály
Szikora Péter 06-35/505-985 Osztályvezető szikorapeter@balassagyarmat.hu
Költségvetési csoport
Varga Nóra 06-35/505-911 Csoportvezető – Szabályzatok elkészítése és aktualizálása, belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása, beruházásokkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése varganora@balassagyarmat.hu
Benkóné Mód Beáta 06-35/505-913 Költségvetés, éves és évközi beszámolók előkészítése, költségvetés módosítása, MÁK felé kötelező adatszolgáltatások, ÖNHIKI készítése, Eszköznyilvántartás vezetése, annak vagyonkataszterrel, földkönyvvel történő egyeztetése beata.mod@balassagyarmat.hu
Fábián Horák Kinga 06-35/505-914 Számlázás, ügykezelő fabian@balassagyarmat.hu
Gáspárné Jakab Eszter 06-35/505-915 Patvarc Község Önkormányzatának pénzügyi, munkaügyi és bérszámfejtési feladatainak teljeskörű ügyintézése, feladatainak ellátása gasparne@balassagyarmat.hu
dr. Mótyánné Bálint Éva 06-35/505-915 Ipolyszög Község Önkormányzatának pénzügyi, munkaügyi és bérszámfejtési feladatainak teljeskörű ügyintézése, feladatainak ellátása motyanne@balassagyarmat.hu
Luca Melinda 06-35/505-915 Szent Erzsébet Idősek Otthona gazdasági eseményeinek könyvelése, adatszolgáltatások tejesítése lucamelinda@balassagyarmat.hu
Bacsa Annamária 06-35/505-916 Balassagyarmat Város Önkormányzata és a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása banki forgalmának, valamint egyéb gazdasági események könyvelése. Adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése bacsaanna@balassagyarmat.hu
Kalmár Lili 06-35/505-916 Iktatási feladatok ellátása, kötelezettségvállalások könyvelése Önkormányzati lakások értékesítéséből eredő kölcsönök nyilvántartása, könyvelése, beérkező számlák nyilvántartása, utalások teljesítések igazoltatása kalmarlili@balassagyarmat.hu
Csábi Beáta 06-35/505-916
06-35/505-914
Pénztárosi feladatok ellátása, pénztári forgalom könyvelése, támogatási szerződések előkészítése, elszámoltatása. Balassagyarmat Város Önkormányzata és Közös Hivatal banki forgalmának feldolgozása csabibeata@balassagyarmat.hu
Adócsoport
Tolnai Erika 06-35/505-931 Csoportvezető – helyi iparűzési adó pénzforgalom, adatszolgáltatások elkészítése költségvetés és MÁK felé ado@balassagyarmat.hu
Széles Beáta 06-35/505-917 Kommunális adó, helyi iparűzési adó ado2@balassagyarmat.hu
Szamosfalviné Farkas Nóra 06-35/505-966 Helyi iparűzési adó farkasnori@balassagyarmat.hu
Kristók Szilvia 06-35/505-919 Adó- és érték bizonyítvány, kommunális adó, Patvarc helyi iparűzési adó kristokszilvia@balassagyarmat.hu
———— 06-35/505-986 Balassagyarmat, Patvarc, Ipolyszög gépjárműadó kezelése, adóigazolás —————
Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Vagyongazdálkodási és Hatósági Osztály
Tunyoginé Dr. Gálik Ágnes 06-35/505-925 Osztályvezető galikagi@balassagyarmat.hu
Városüzemeltetési Csoport
Zábrádi József 06-35/505-974 Csoportvezető – Út és közművekkel kapcsolatos ügyek zabradi@balassagyarmat.hu
Orosz Kornél 06-35/505-982 Állattartás, környezetvédelem oroszkornel@balassagyarmat.hu
Gyalogné Holman Márta 06-35/505-977 Nem lakáscélú helységek bérbeadása, telekügyek gyalogne@balassagyarmat.hu
Márton Tamás 06-35/505-976 Lakásügyek, vagyonkataszter martontamas@balassagyarmat.hu
Vidámi-Zsebe Anita 06-35/505-978 Önkormányzati lakások, első lakáshoz jutók támogatása, közterületi játszóterek fenntartásával kapcsolatos feladatok, lakóingatlan lefoglalásának tényéről igazolás kiállítása vidami@balassagyarmat.hu
Koplányi Barbara 06-35/505-945 Működési engedélyek intézése, kiadása, módosítása, telephelyengedély intézése, kereskedelmi és fizető vendéglátó szálláshelyek engedélyezése, nem üzleti célú szálláshelyek engedélyezése koplanyibarbara@balassagyarmat.hu
Közterület felügyelők
Nagy József, Pifka Gergő
06-35/505-994 A város közterületi állapotának ellenőrzése, köztisztasági, közterület-használati, ebtartási előírások, gépjármű parkolási szabályok betartásának ellenőrzése kozterulet@balassagyarmat.hu
Erdélyi Miklós– gépkocsivezető,
Cseman Pál– Nyírjesi üdülő gondnoka, piaci helypénz beszedő
Filip László– Mezőőr
Berki Tibor– Piac felügyelő
Harmatos Tünde 06-35/505-981 Településfejlesztési Csoportvezető harmatost@balassagyarmat.hu
Balassagyarmati Városfejlesztő Kft.
Oravecz István 06-35/505-975 Ügyvezető oravecz@balassagyarmat.hu
Magyaros Tamás 06-35/505-971 Műszaki szakértő magyaros@balassagyarmat.hu

IMPRESSZUM

Készítette: TBWeb
© . Minden jog fenntartva.
Balassagyarmat Város Önkormányzata