Kapcsolat

A Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal központi elérhetőségei
Cím: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 12.
Postafiók:
2661 Balassagyarmat, Pf.: 58
Központi telefonszám: (06)-35/505-900
Fax: (06)-35/300-782
Honlap: www.balassagyarmat.hu
E-mail cím: pmester@balassagyarmat.hu
Bejelentés: bejelentes@balassagyarmat.hu

A Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal elérhetőségei

Csach Gábor 06-35/505-925Polgármestercsach@balassagyarmat.hu
Huszár Péter 06-35/505-925Alpolgármester huszarpeter@balassagyarmat.hu
dr. Varga Andrea06-35/505-925Jegyző varga@balassagyarmat.hu
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes 06-35/505-925Aljegyző galikagi@balassagyarmat.hu
Erdélyi Edina 06-35/505-925Vezetői titkárnő pmester@balassagyarmat.hu
PAKTUM IRODA
Schwanzer Mónika 06-35/505-933 Szakmai munkatárs schwanzer@balassagyarmat.hu
Teplánszkiné Vetró Szilvia 06-35/505-995 Szakmai munkatárs teplanszkine@balassagyarmat.hu

IFJÚSÁGI PONT
Bárány-Szabó Krisztina 06-35/505-950 Ifjúsági Pont munkatárs ifjusagipont@balassagyarmat.hu
Lakhatási támogatás, Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, BURSA-ösztöndíjrendszer, Felsőoktatási tanulmányokat folytatók támogatása Környezettanulmány készítés, Társhatósági megkeresésekre tájékoztatás
Önkormányzati, HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI és IGAZGATÁSI Osztály
Balázsné Cservenák Ildikó06-35/505-910 Osztályvezető csildiko@balassagyarmat.hu
Gazdik Szabolcs 06-35/505-938 Csoportvezető -KIRA rendszerben hóközi számfejtés, a Munkaügyi és bérszámfejtési feladatok ellátása Bgy-i Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói részére, MÁK és munkavállalók közötti kapcsolattartás gazdikszabolcs@balassagyarmat.hu
Majer Tiborné 06-35/505-983 Balassagyarmat Város Képviselő-testületének és bizottsági üléseinek jegyzőkönyvvezetése, költségvetési szervek alapító okiratainak aktualizálása, „Balassagyarmat” névhasználattal, címerhasználattal kapcsolatos ügyintézés, Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületei üléseivel és a Bgy-i Kistérségi Többcélú Társasággal kapcsolatos ügyviteli feladatok majerne@balassagyarmat.hu
Halmosi Anna 06-35/505-921 Csoportvezető -Szent Erzsébet Városi Idősek Otthonával kapcsolatos feladatok, Szociális igazgatáshoz kapcsolódó ügyintézés, Városi Bölcsődével, Óvodákkal és a Madách Imre Városi Könyvtárral és a MKMK kapcsolatos ügyintézés halmosianna@balassagyarmat.hu
Gramantik Eszter 06-35/505-983 Ipolyszög, Patvarc Község és a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének és bizottsági üléseinek jegyzőkönyvvezetése, Közbiztonsági referens gramantik@balassagyarmat.hu
Bahorecz Renáta 06-35/505-983 Balassagyarmat Város Képviselő-testületének és bizottsági üléseinek jegyzőkönyvvezetése, Közbeszerzési ügyek, Talált tárgyak bejelentése, Hirdetmények kezelése a föld adásvétellel, bérlettel kapcsolatosan bahorecz@balassagyarmat.hu
Oczotné Sallai Mónika 06-35/505-941 anyakönyvi ügyek, hagyatéki ügyek, címnyilvántartás omonika@balassagyarmat.hu
Urbán Lászlóné 06-35/505-944 anyakönyvi ügyek, hagyatéki ügyek, címnyilvántartás urbanlaszlone@balassagyarmat.hu
Dr. Kiss Szilvia 06-35/505-935 hagyatéki ügyek, vagyonleltár szilvia@balassagyarmat.hu
Nagyné Koncsok Leila 06-35/505-960 Lakhatási támogatás, Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, BURSA-ösztöndíjrendszer, Felsőoktatási tanulmányokat folytatók támogatása Környezettanulmány készítés, Társhatósági megkeresésekre tájékoztatás, adatszolgáltatások (KSH) Patvarc település vonatkozásában támogatások kezelése nagynekoncsokleila@balassagyarmat.hu
Keresztes Ágota 06-35/505-962 Köztemetés, települési támogatás (temetési segély, tanszersegély, átmeneti segély), Gyermekvállalást ösztönző támogatás, Tanulók bérlete, Időskorúak bérlete, Egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez nyújtott települési támogatás Ipolyszög település vonatkozásában támogatások kezelése keresztesagota@balassagyarmat.hu
Tóth Tamás 06-35/505-965 Informatikus, informatikai eszközök üzemeltetése, kellékanyagok eszközök beszerzése, honlap és belső hálózat karbantartása informatika@balassagyarmat.hu
Szervezési Csoport
Porubszki Lászlóné 06-35/505-926 Hirdetmények kezelése, népességgel kapcsolatos ügyintézés, szabálysértési nyilvántartó rendszerben adat rögzítés, Iktatás prita@balassagyarmat.hu
Deák Éva Mária 06-35/505-927 Hirdetmények kezelése, népességgel kapcsolatos ügyintézés, szabálysértési nyilvántartó rendszerben adat rögzítés, Iktatás deakeva@balassagyarmat.hu
Fabókné Juhász Erzsébet,
Kovács Tibor Pálné
06-35/505-961 Levelek postázása, fénymásolás
Családi Csilla, Cseman Pálné, Kovács Tibor Pál Kézbesítők
Holecz Magdolna, Szilágyi Albertné Takarítónők
Pénzügyi Osztály
Szikora Péter 06-35/505-985 Osztályvezető szikorapeter@balassagyarmat.hu
Költségvetési csoport
Varga Nóra 06-35/505-911 Csoportvezető – Szabályzatok elkészítése és aktualizálása, belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása, beruházásokkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése varganora@balassagyarmat.hu
Benkóné Mód Beáta 06-35/505-913 Költségvetés, éves és évközi beszámolók előkészítése, költségvetés módosítása, MÁK felé kötelező adatszolgáltatások, ÖNHIKI készítése, Eszköznyilvántartás vezetése, annak vagyonkataszterrel, földkönyvvel történő egyeztetése beata.mod@balassagyarmat.hu
Fábián Horák Kinga 06-35/505-914 Számlázás, ügykezelő fabian@balassagyarmat.hu
Gáspárné Jakab Eszter 06-35/505-915 Patvarc Község Önkormányzatának pénzügyi, munkaügyi és bérszámfejtési feladatainak teljeskörű ügyintézése, feladatainak ellátása gasparne@balassagyarmat.hu
dr. Mótyánné Bálint Éva 06-35/505-915 Ipolyszög Község Önkormányzatának pénzügyi, munkaügyi és bérszámfejtési feladatainak teljeskörű ügyintézése, feladatainak ellátása motyanne@balassagyarmat.hu
Luca Melinda 06-35/505-915 Szent Erzsébet Idősek Otthona gazdasági eseményeinek könyvelése, adatszolgáltatások tejesítése lucamelinda@balassagyarmat.hu
Bacsa Annamária 06-35/505-916 Balassagyarmat Város Önkormányzata és a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása banki forgalmának, valamint egyéb gazdasági események könyvelése. Adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése bacsaanna@balassagyarmat.hu
Kalmár Lili 06-35/505-916 Iktatási feladatok ellátása, kötelezettségvállalások könyvelése Önkormányzati lakások értékesítéséből eredő kölcsönök nyilvántartása, könyvelése, beérkező számlák nyilvántartása, utalások teljesítések igazoltatása kalmarlili@balassagyarmat.hu
Szabó Hanga Boróka 06-35/505-913 Önkormányzati tulajdonú bérlakások pénzügyi ügyeinek intézése szabohanga@balassagyarmat.hu
Adócsoport
Tolnai Erika 06-35/505-931 Csoportvezető – helyi iparűzési adó pénzforgalom, adatszolgáltatások elkészítése költségvetés és MÁK felé ado@balassagyarmat.hu
Széles Beáta 06-35/505-917 Kommunális adó, helyi iparűzési adó ado2@balassagyarmat.hu
Szamosfalviné Farkas Nóra 06-35/505-966 Helyi iparűzési adó farkasnori@balassagyarmat.hu
Kristók Szilvia 06-35/505-919 Adó- és érték bizonyítvány, kommunális adó, Patvarc helyi iparűzési adó kristokszilvia@balassagyarmat.hu
Csábi Beáta 06-35/505-986
——————————————————- csabibeata@balassagyarmat.hu
Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Vagyongazdálkodási és Hatósági Osztály
Tunyoginé Dr. Gálik Ágnes 06-35/505-925 Osztályvezető galikagi@balassagyarmat.hu
Városüzemeltetési Csoport
Zábrádi József 06-35/505-974 Csoportvezető – Út és közművekkel kapcsolatos ügyek zabradi@balassagyarmat.hu
Orosz Kornél 06-35/505-982 Állattartás, környezetvédelem oroszkornel@balassagyarmat.hu
Gyalogné Holman Márta 06-35/505-977 Nem lakáscélú helységek bérbeadása, telekügyek gyalogne@balassagyarmat.hu
Vidámi-Zsebe Anita 06-35/505-978 Önkormányzati lakások, első lakáshoz jutók támogatása, közterületi játszóterek fenntartásával kapcsolatos feladatok, lakóingatlan lefoglalásának tényéről igazolás kiállítása vidami@balassagyarmat.hu
Koplányi Barbara 06-35/505-945 Működési engedélyek intézése, kiadása, módosítása, telephelyengedély intézése, kereskedelmi és fizető vendéglátó szálláshelyek engedélyezése, nem üzleti célú szálláshelyek engedélyezése koplanyibarbara@balassagyarmat.hu
Közterület felügyelők
Nagy József, Pifka Gergő
06-35/505-994 A város közterületi állapotának ellenőrzése, köztisztasági, közterület-használati, ebtartási előírások, gépjármű parkolási szabályok betartásának ellenőrzése kozterulet@balassagyarmat.hu
Erdélyi Miklós– gépkocsivezető,
Cseman Pál– Nyírjesi üdülő gondnoka, piaci helypénz beszedő
Filip László– Mezőőr
Görög Őrs– Mezőőr
Horváth Balázs– Tanyagondnok
Berki Tibor– Piac felügyelő
Harmatos Tünde 06-35/505-981 Településfejlesztési Csoportvezető harmatost@balassagyarmat.hu
Márton Tamás 06-35/505-976 Lakásügyek, vagyonkataszter martontamas@balassagyarmat.hu
Balassagyarmati Városfejlesztő Kft.
Oravecz István 06-35/505-975 Ügyvezető oravecz@balassagyarmat.hu
Magyaros Tamás 06-35/505-971 Műszaki szakértő magyaros@balassagyarmat.hu

IMPRESSZUM

Készítette: TBWeb
© . Minden jog fenntartva.
Balassagyarmat Város Önkormányzata