Műemlékek

Evangélikus templom, Műemlék jellegű

Kossuth Lajos út 34. – Hrsz.: 1498.

Az egykori vármegyei vesztőhely dombjára 1785-ben kezdték építeni a barokk stílusú templomot, melyet egy évvel később, 1786. november hatodikán fel is szenteltek. Tornyát 1793-94-ben építették hozzá, a réz toronysisak 1808-ban készült. 1809-ben tűzvész áldozata lett, de 1912-re újból felépül. A következő években többször újjáépítik, karzatát 1836-ban húzzák fel. A hajó az 1838-as Canonica Visitátió szerint sík fafödésű. A templom keletelt, a tornya előreugrik a nyugati homlokzatból. A homlokzati fal és a torony sarkain lapos falpillérek épültek. Az oromfal alatt a torony törzsén is végigfutó kettős párkány, a toronysisak alatt órapárkány helyezkedik el. Szentélye szegmentíves záródású, sekrestyéje az északi oldalfalhoz csatlakozik. A hajó és a szentély tükörboltozatos, míg a karzatot toszkán fejezetes oszlopok tartják. A templomot újabbkori támfal veszi körül.


Volt Megyeháza, Műemlék

Köztársaság tér 6. – Hrsz: 445.

Az egykori megyeháza helyén 1753-ban laktanya épült. Ebbe az épületbe helyezte át a vármegye 1790-ben állandó gyűléseinek színhelyét, melyeket a vármegye megépítéséig itt is tartottak. A vármegyeháza 1835-ben készült el klasszicista stílusban. Az U alakú, egyemeletes épületet 1894-ben alakították át, ekkor helyezték el a középrizaliton a volutás oromzatot Nógrád megye címerével. Az 1949-ben végrehajtott belső átalakítási munkák következtében a díszterem baloldali karzatát elbontották.


Volt Angolkisasszonyok zárdája, Műemlék jellegű

Köztársaság tér 9. – Hrsz.:1588/1.

Az épületet 1840 körül építették klasszicista stílusban. Eredetileg az 1841-ben alapított katolikus nőnevelde volt benne elhelyezve, az Angolkisasszonyok zárdája 1846-tól lett. A felszabadulás után leánykollégium, majd 1973-tól fiúkollégium kapott benne helyet. 1978-tól a kis Árpád Általános Iskola alsó tagozatosainak épülete. Az egyemeletes épület utcai homlokzatán enyhén előreugró rizalit tengelyében egykor szegmentíves záródású kapubejárat volt, melyet 1945. után befalaztak. Földszinti helyiségeiből és az egykori kapubejáratból nagyobbméretű ebédlőtermet alakítottak ki.


Megyei börtön, Műemlék

Madách út 2. – Hrsz.:447.

A késő klasszicista stílusú börtön 1842-45 között épült. Az épület a volt vármegyeházával alkot építészeti együttest, a megyeháza U alakú udvarának a tengelyében áll. A börtönépület kör alaprajzú, melyet a négy főtengely irányában rizalitok tagolnak. A rizalitok háromszögű oromzattal vannak lezárva. A vízszintes tagolást a hat szint ablaksorai, valamint az első és második emelet közötti egyszerű párkány adja. Körfolyosós, melyekről az elítéltek lakóhelyiségei nyílnak. Az épület a maga nemében ritkaságszámba megy, így építészetileg és történetileg is egyaránt jelentős értékünk.


Római Katolikus Plébániatemplom Műemlék jellegű

Rákóczi Fejedelem útja 20. – Hrsz.:514.

A város valószínűleg középkori eredetű templomát 1634-ben, egy másik templom építését 1695-97-ben említették. A mai templomot Balassa Pál kegyúr építette 1740-46 között, ünnepélyes felszentelése az emléktábla szerint 1752-ben történt. A templom 1759-ben kegyúri adományként két Maulbertsch képet kapott, s ugyanebben az évben Révay Antal püspök itt helyezte el az Olaszországból származó Szt. Felicián ereklyét. A templom egyhajós, nem keletelt, kissé előreugró homlokzati toronnyal épült. Tornya övpárkánnyal, órapárkánnyal, falai lizénákkal tagoltak. Főbejárata, ablakainak nagy része félköríves kerettel van ellátva. Szentélye keskenyebb, szegmentíves záródású. A hajó három, a szentély kétboltszakaszos, a hevederív és a diadalív kosáríves kialakításúak. Fő és mellékoltárai, valamint a szószék későbarokk stílusúak. Karzata öntöttvas oszlopokon nyugszik.


Lakóház, Műemlék jellegű

Rákóczi Fejedelem útja 35. – Hrsz.:1532.

A klasszicista stílusú lakóház 1820 körül épült, azóta többször átalakították. Egyemeletes, homlokzatának középső része rizalitszerűen enyhén előreugrik. Kapuja az épület előterében helyezkedik el, szegmentíves kőkerettel kialakítva. A kapu két oldalán falpillérek láthatók, ezek az emeleten féloszlopokban folytatódnak a párkányig. Emeleti ablakai szemöldökpárkánnyal vannak kiképezve, földszintjén e században üzletportálokat alakítottak ki. Ugyancsak ebben a században épült az udvari homlokzathoz az emeleti kőkorlátos terasz.


Lakóház, Műemlék jellegű

Rákóczi Fejedelem útja 37. – Hrsz.:1531.

A műemlék jellegű lakóház 1750 körül épült, majd a XIX. század első felében klasszicista stílusban átépítették. Átalakítása nem fejeződött be akkor, századunkban is végeztek rajta módosításokat. Egyemeletes, homlokzatának középső része rizalitszerűen kis mértékben előreugrik. Kőkeretes kapuja a jobb oldalszárnyon helyezkedik el, záróköve évszám nélküli. Földszintjén két nagyméretű és egy kisebb újkori üzletablak látható. Kapualja részben boltozatos, a kazettás kapuszárnyak luzettáit fekvő oroszlánok díszítik.


Volt Kacskovics – major Műemlék jellegű

Rákóczi Fejedelem útja 107. – Hrsz.:1239.

A major a XIX. század elején épült, korábban Kacskovics-, majd később Schiedl – majorként említik. Földszintes, szabadon álló, L alakú épület. Rákóczi Fejedelem útja felőli homlokzatának négy ablakát széles ívekkel összekötött öt pillér fogja közre. Udvari homlokzatán L alakot követő tornác helyezkedik el, a pilléreket félkör és kosáríves hevederek kötik össze. Udvarán helyezkedik el Kondor Ernő mellszobra.


Volt Szerb templom, Műemlék jellegű

Szerb utca 5. – Hrsz.:600/1

A balkánról érkezett szerb telepesek 1787-ben nagyobb templomot építettek. Harangjai 1791 és 1847-ben készültek. 1908-ban lebontották. A mai, megközelítően keletelt, kis méretű, előreugró homlokzati tornyos, egyhajós templom 1911-ben, ekletikus stílusban épült. Szentélye a nyolcszög három oldalával záródó. Falai téglaburkolatúak, többszörösen előreugró koronázópárkánnyal vannak díszítve. A bejárat feletti aranyozott mozaikkép az elmúlt évtizedekben elpusztult, Kupola, illetve félkupolaboltozat fedi. A torony előterében 1911-ből szerb nyelvű emléktábla, a szentélyfal külső síkján XVIII. századi sírkövek vannak elhelyezve.


Palóc Múzeum, Műemlék jellegű

Palóc-liget 1., – Hrsz.:1.
(2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1., tel.: 35/300-16835/300-168 )

Nyitva.: K-Szo: 9-16h
Pénztárzárás: 15.30
Vasárnap előzetes bejelentkezés alapján
(tel: +36 (35) 300 168+36 (35) 300 168 , e-mail: info@palocmuzeum.hu)

Állandó kiállítás
Időszaki kiállítások


Izraelita temető, Műemlék

Temető, – Hrsz.:1051.

Az Izraelita temetőben síremlékek sírkövek találhatók a XVIII. század elejétől, a XX. századig. A síremlékek mellett a műemlék kiterjed a ravatalozóra, valamint a kőkerítésre is.


Pannónia Motorkerékpár Múzeum

Web: www.pannoniamuzeum.hu

Az érdeklődők ifj. Szakács László gépészmérnök magángyűjteményét látogathatják meg. Az állandó kiállításon restaurálatlan, eredeti állapotú motorkerékpárok, a márkához kapcsolódó prospektusok, kezelési utasítások, valamint a kor motoros életéhez kapcsolódó kiegészítők láthatók.

IMPRESSZUM

Készítette: TBWeb
© . Minden jog fenntartva.
Balassagyarmat Város Önkormányzata