Széchenyi 2020 ESZA logó

Esély Otthon – Balassagyarmaton – EFOP-1.2.11-16-2017-00068

A projekt címe: Esély Otthon – Balassagyarmaton

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.11-16-2017-00068

A projekt kedvezményezettje: Balassagyarmat Város Önkormányzata.

A szerződött támogatás összege: 199.921.025 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.07.15.

A projekt célja a Balassagyarmaton élő, illetve innen elszármazott, továbbá az itt letelepülni szándékozó fiatalok képessé tétele arra, hogy a Balassagyarmaton fellelhető életlehetőségekkel tudjanak élni, és helyben egzisztenciát, családot alapítani. Részletesen:

 1. Lakhatási körülmények biztosítása; ezáltal a város népességcsökkenésének megállítása, településünkön élő fiatalok helyben maradásának biztosítása
 2. A fiatalok munkaerőpiaci helyzetének javítása a helyi adottságokhoz illeszkedően; ennek keretében a helyi munkaerő-piaci igények feltérképezése; a fiatalok felkészítése a munka világába való belépésre; a megfelelő munkaerő/munkahely megtalálásának támogatása, továbbá lehetőség biztosítása a helyi gazdaság specifikumainak megismerésére, tapasztalatok megszerzésére
 3. A fiatalok specifikus, életvezetési képzése; ezáltal önálló, kiegyensúlyozott életvitel segítése
 4. Helyi ösztönző rendszer kialakítása a fiatalok számára; melyen keresztül csökkennek a városban a hiányszakmák, valamint segítséget kapjanak a krízishelyzetből kitörni kívánó fiatal munkavállalók
 5. Sokszínű, marasztaló élettér kialakítása; ennek keretében a fiatalokat célzó sport, kulturális, egészségügyi programok biztosítása, hatékony információáramlás biztosítása

Megvalósítani tervezett tevékenységek:

 • Önkormányzati bérlakások kialakítása

A 11 darab lakás kialakítása, berendezése (konyha, ágy, szekrény, íróasztal, számítógép) a 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 25-27. épületekben. A bérleményeket 18-35 éves korú – foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkező vagy a projektben résztvevő – fiatal egyének, illetve párok, családok vehetik igénybe legfeljebb 2 éven keresztül. A lakhatásért bérleti díj nem szedhető, kizárólag a rezsi fizetése megengedett.

 • Fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, munkaszerzési ismeretek bővítése (összesen 96 fő részvételével)

Karrier- és életpálya tanácsadás csoportos és egyéni formában

Önismereti tréning

Párkapcsolati tréning

Önéletrajz elkészítéséhez tanácsadás – workshop

Konfliktuskezelési – kommunikációs tréning

Élet vezetési kompetenciák, készségek fejlesztése

Pályaválasztási és továbbtanulási tanácsadás

 • A célcsoport bevonásával, a helyi lehetőségeket, értékeket, adottságokat feltáró, erre épülő gazdasági együttműködéseket generáló tervezett tevékenységek

Vállalkozói fórum megszervezése a célcsoport közreműködésével (balassagyarmati, vagy Balassagyarmatról indult, fiatal, sikeres vállalkozások bemutatkozása, előadása), 15 rendezvény

Helyi gyökerek és lehetőségek feltérképezése, tanulmány készítése

 • Ösztönző rendszer a fiatalok segítésére

Ösztöndíj nyújtása 20 fő részére, max. havi 100.000 Ft összegben, 24 hónapon keresztül.

 • Hazai és uniós pályázati programokban való részvétel érdekében tervezett személyre szabott felkészítés bemutatása

Non-formális pályázati felkészítés, összesen 39 fő részére.

 • Fiatalok helyben maradását támogató, saját jó gyakorlatok folytatása, vagy más településeken alkalmazott jó gyakorlatok adaptálása.

Ifjúsági pont kialakítása (2 fő főállású fiatal foglalkoztatása)

Egészségnapok és családi napok, ifjúsági rendezvények (4 rendezvény)

Pályázati felhívás „Esély- otthon – Balassagyarmaton” lakhatási pályázaton való részvételre

IMPRESSZUM

Készítette: TBWeb
© . Minden jog fenntartva.
Balassagyarmat Város Önkormányzata