Széchenyi 2020 ERFA logó

Közösségvezérelt helyi fejlesztések Balassagyarmaton-TOP-7.1.1-16-2017-00088

A projekt címe: Közösségvezérelt helyi fejlesztések Balassagyarmaton

A projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-2017-00088

A projekt kedvezményezettje: Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal

A szerződött támogatás összege: 37.500.000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.05.31.

Projekt leírása:

A Balassagyarmati Helyi Közösség (továbbiakban: HACS) 15 taggal, 2016. május 30-án alakult. A tagok között a mind a közszféra, mind a civil és az üzleti szféra is képviselteti magát – a kerekítés szabályainak figyelembe vételével – a közszféra mintegy 40%-ban; a civil szféra 33 %-ban, míg az üzleti szféra 27%-ban képviseletei magát.

A HACS létrehozását hosszú tervezési folyamat előzte meg. A HKFS célterülete Balassagyarmat város közigazgatási területe.

Balassagyarmat jövőképe szerint térségi központ; szolgáltató, kereskedelmi, oktatási, igazgatási, gazdasági központ. A város hosszú évszázados történelmi, kulturális hagyományait tiszteli, Palócország fővárosa, ám mindezen gyökerek mellett a jövőbetekintő, pezsgő közösségi életet nyújtó, dinamikusan fejlődő város.

Az előzőekhez Balassagyarmatnak – a helyzetértékelés alapján – a következőket kell tennie:

  1. A helyi közösségek számára olyan tereket kell biztosítani, ahol a kultúránkat, a hagyományainkat és az értékeinket, úgy tudjuk megosztani egymással, hogy az az identitásunkat erősítse.
  2. Kellenek olyan események, ahol az értékeinket be tudjuk egymásnak mutatni, találkozhatnak egymással a társadalom különböző rétegei.
  3. A kulturális értékek bemutatására, a hagyományok megmutatásának és megtanításának helyszínei jelenleg még nincsenek meg Balassagyarmaton, s ezt ki kell építeni.
  4. Az egyik legfontosabb feladatunk a fiatalok helyben tartása, s az ehhez szükséges bázisok, társadalmi lehetőségek, kulturális aktívák bevonása abba a folyamatba, mely képes ezt hatékony tőkévé átalakítani, vagyis lehetőséget adni a fiatal generációknak helyben boldogulni.

„A közösségi élet felpezsdítésével, színesítésével együttműködő, aktív város létrehozása, s mellette marasztaló élettér kialakítása” átfogó célja a kulturális örökségek, a hagyományok és a társadalomi összetartozás ereje, valamint az ezekben rejlő értékek kiaknázása, bemutatása, felelevenítése, megtanítása, s azokkal az identitástudat fejlesztése.

Ezek előrevetítésével projektünk az alábbi tevékenységeket tűzte ki célul:

A „K1. Többfunkciós közösségi tér kialakítása a Balassagyarmat Rákóczi fejdelem út 25-27. épületekben” megnevezésű beavatkozás kulcsprojekt. Támogatható tevékenysége a Balassagyarmat Rákóczi fejdelem út 25-27. épületek földszintjén lévő ingatlanokból többfunkciós közösségi tér (irodák, animációs és rendezvényi helyiségek, szabadtéri terek) kialakítása. Az allokált EFRA forrás 85.000.000 Ft.

Az „I.1 Közösségi terek kialakítása, fejlesztése” megnevezésű beavatkozás támogatható tevékenysége közösségi célú, fedett és/vagy szabadtéri terek felújítása, átalakítása, bővítése, kialakítása, illetve a helyiségek használatához szükséges eszközbeszerzés. Az allokált EFRA forrás 50.743.864 Ft.

Az „R.1 Közösségépítő városi „Nagyrendezvények” szervezése” megnevezésű beavatkozás támogatható tevékenysége a város teljes lakossága számára elérhető, legalább 500 fő részvételével megvalósuló rendezvények, akciók, egyéb események megszervezése. Az allokált ESZA forrás 56.649.442 Ft.

Az „R2. Oktatás, egészség, sport” megnevezésű beavatkozás támogatható tevékenysége az ismeretterjesztés, egészségmegőrzés, egészséges életmód, szabadidő, sport témájú tematikus rendezvények, táborok, workshopok, egyéb közösségfejlesztést célzó események megszervezése, illetve közösségépítési céllal kiadványok, könyvek megjelentetése. Az allokált ESZA forrás 18.888.891Ft.

Az „R3. Hagyomány és kultúra” megnevezésű beavatkozás támogatható tevékenysége A helyi hagyományok, történelmi és kulturális értékek ápolását célzó rendezvények, táborok, workshopok, egyéb közösségfejlesztést célzó események megszervezése, illetve közösségépítési céllal kiadványok, könyvek megjelentetése. Az allokált ESZA forrás 7.795.000 Ft.


Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia

Közlemény a módosításról

HFS_Bgyarmat_módosítás_202104.pdf


TOP CLLD Általános Útmutató a Helyi Felhívásokhoz


Helyi felhívások:

A helyi felhívás címe: Többfunkciós közösségi tér kialakítása a Balassagyarmat Rákóczi fejdelem út 25-27. épületekben (kulcsprojekt)
A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-088-1

Felhívás_TOP-7.1.1-16-H-088-1.pdf
Helyi_tamogatasi_kerelem_sablon.docx
Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek.pdf
Szakmai megalapozó dokumentum sablon_TOP-7.1.1-16-H-088-1.docx


A helyi felhívás címe: Közösségi terek kialakítása, fejlesztése
A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-088-2

MÓDOSÍTÁS

Közlemény a módosításról

Felhívás_TOP-7.1.1-16-H-088-2_módosítás.pdf

Felhívás_TOP-7.1.1-16-H-088-2.pdf
Helyi_tamogatasi_kerelem_sablon.docx
Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek.pdf
Szakmai megalapozó dokumentum sablon_TOP-7.1.1-16-H-088-2.docx


A helyi felhívás címe: Közösségépítő városi nagyrendezvények szervezése
A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-088-3

MÓDOSÍTÁS

Közlemény a módosításról

Felhívás_TOP-7.1.1-16-H-088-3_módosítás.pdf

Felhívás_TOP-7.1.1-16-H-088-3.pdf
Helyi_tamogatasi_kerelem_sablon.docx
Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek.pdf
Szakmai megalapozó dokumentum sablon_TOP-7.1.1-16-H-088-3.docx


A helyi felhívás címe: Oktatás, egészség, sport
A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-088-4

Közlemény a módosításról

Felhívás_TOP-7.1.1-16-H-088-4_módosítás.pdf

Felhívás_TOP-7.1.1-16-H-088-4.pdf
Helyi_tamogatasi_kerelem_sablon.docx
Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek.pdf
Szakmai megalapozó dokumentum sablon_TOP-7.1.1-16-H-088-4.docx


A helyi felhívás címe: Hagyomány és kultúra
A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-088-5

MÓDOSÍTÁS

Közlemény a módosításról

Felhívás_TOP-7.1.1-16-H-088-5_módosítás.pdf

Felhívás_TOP-7.1.1-16-H-088-5.pdf
Helyi_tamogatasi_kerelem_sablon.docx
Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek.pdf
Szakmai megalapozó dokumentum sablon_TOP-7.1.1-16-H-088-5.docx

IMPRESSZUM

Készítette: TBWeb
© . Minden jog fenntartva.
Balassagyarmat Város Önkormányzata