Köszöntő

Tündérváros
„Balassagyarmat – óh, hogy szeretem!
Legszebb ott volt fiatalon életem,
Ott nem bántott talán még semmi se
S ha bántott, rögtön gyógyult a sebe.”


Mindenki számára, aki e megújult városi honlapra barangol, Szabó Lőrinc ismert sorait ajánlom köszöntő gyanánt. A magyar irodalom egyik óriása nem véletlenül emlékszik gyermekkorának Ipoly menti „tündérvárosára”.

Mi, akik itt születtünk, vagy csak későbbi életszakaszunkban váltunk gyarmativá, hasonló érzésekkel gondolunk Balassagyarmatra, arra a városra, amely páratlanul gazdag történelmi hagyományaiban, rendkívül értékes személyiségeket adott hazánknak és a nagyvilágnak a művészetek, a kultúra, a tudományok területén. A várost körülvevő lankás dombok, az északról határoló Ipoly folyó számtalan írónak, festőnek, zenésznek, előadóművésznek adott indíttatást és ihletet életpályája során, melynek nyomán a magyar és a világkultúrát gazdagító remek irodalmi, zenei, képzőművészeti alkotások születtek.

Mikszáth Kálmán szintén itt érezte otthon magát Palócország fővárosában, ahogy ő nevezte ebben a „görbeországban”, kedves jó palócai között. E városból elindulva építette fel életpályáját, irodalmi, politikai munkásságát Madách Imre Az ember tragédiájának világhírű írója is.

A „gyarmatiakra” az elmúlt századok során mindig jellemző volt, hogy polgári értékóvó hagyományaikhoz híven, mindenkori gazdasági erejükhöz mérten igyekeztek természeti, szellemi és épített örökségüket megóvni, gyarapítani és azt méltó módon hagyományozni az utódokra.

A szülőföldjükért 1919-ben vérüket ontó Civitas Fortissima (Legbátrabb Város) polgársága több évszázadon át mindig arra törekedett, hogy Balassagyarmat ne csak lakóhelyként, hanem valódi élettérként szolgálja dolgos mindennapjait. Ahogyan az elődök a régmúlt időkben koruk elvárásainak megfelelően tették a dolgukat, úgy mi, ma élő városvezetők és lokálpatrióták is teljes körű felelősséggel, a legjobb tudásunk szerint és a településért való őszinte gondoskodástól vezérelve végezzük munkánkat.

Külsejében és szolgáltatásaiban is megújult internetes honlapunk reméljük, hozzájárul ahhoz, hogy Balassagyarmat, a Legbátrabb Város, Palócország fővárosa ne csak Szabó Lőrinc, hanem mindenki tündérvárosaként éljen az emlékezetben.

IMPRESSZUM

Készítette: TBWeb
© . Minden jog fenntartva.
Balassagyarmat Város Önkormányzata