Fecske-lakás pályázat

A projekt címe: Esély Otthon – Balassagyarmaton

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.11-16-2017-00068

A projekt célja a Balassagyarmaton élő, illetve innen elszármazott, továbbá az itt letelepülni szándékozó fiatalok képessé tétele arra, hogy a Balassagyarmaton fellelhető életlehetőségekkel tudjanak élni, és helyben egzisztenciát, családot alapítani. Részletesen:

  1. Lakhatási körülmények biztosítása; ezáltal a város népességcsökkenésének megállítása, településünkön élő fiatalok helyben maradásának biztosítása
  2. A fiatalok munkaerőpiaci helyzetének javítása a helyi adottságokhoz illeszkedően; ennek keretében a helyi munkaerő-piaci igények feltérképezése; a fiatalok felkészítése a munka világába való belépésre; a megfelelő munkaerő/munkahely megtalálásának támogatása, továbbá lehetőség biztosítása a helyi gazdaság specifikumainak megismerésére, tapasztalatok megszerzésére
  3. A fiatalok specifikus, életvezetési képzése; ezáltal önálló, kiegyensúlyozott életvitel segítése
  4. Helyi ösztönző rendszer kialakítása a fiatalok számára; melyen keresztül csökkennek a városban a hiányszakmák, valamint segítséget kapjanak a krízishelyzetből kitörni kívánó fiatal munkavállalók
  5. Sokszínű, marasztaló élettér kialakítása; ennek keretében a fiatalokat célzó sport, kulturális, egészségügyi programok biztosítása, hatékony információáramlás biztosítása

További információk a pályázattal kapcsolatban ide kattintva érhetőék el!

IMPRESSZUM

Készítette: TBWeb
© . Minden jog fenntartva.
Balassagyarmat Város Önkormányzata