Esély Otthon – Balassagyarmaton – EFOP-1.2.11-16-2017-00068

A projekt címe: Esély Otthon – Balassagyarmaton

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.11-16-2017-00068

A projekt kedvezményezettje: Balassagyarmat Város Önkormányzata.

A szerződött támogatás összege: 199.921.025 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt befejezési dátuma: 2022.12.15.

A projekt célja volt a Balassagyarmaton élő, illetve innen elszármazott, továbbá az itt letelepülni szándékozó fiatalok képessé tétele arra, hogy a Balassagyarmaton fellelhető életlehetőségekkel tudjanak élni, és helyben egzisztenciát, családot alapítani. Részletesen:

 1. Lakhatási körülmények biztosítása; ezáltal a város népességcsökkenésének megállítása, településünkön élő fiatalok helyben maradásának biztosítása
 2. A fiatalok munkaerőpiaci helyzetének javítása a helyi adottságokhoz illeszkedően; ennek keretében megtörtént a helyi munkaerő-piaci igények feltérképezése; a fiatalok felkészítése a munka világába való belépésre; a megfelelő munkaerő/munkahely megtalálásának támogatása, továbbá lehetőség biztosítása a helyi gazdaság specifikumainak megismerésére, tapasztalatok megszerzésére
 3. A fiatalok specifikus, életvezetési képzése; ezáltal önálló, kiegyensúlyozott életvitel segítése volt
 4. Helyi ösztönző rendszer kialakítása a fiatalok számára; melyen keresztül csökkentek a városban a hiányszakmák, valamint segítséget kaptak a krízishelyzetből kitörni kívánó fiatal munkavállalók
 5. Sokszínű, marasztaló élettér kialakítása; ennek keretében megtörtént a fiatalokat célzó sport, kulturális, egészségügyi programok biztosítása, hatékony információáramlás biztosítása

Megvalósított tevékenységek:

 • Önkormányzati bérlakások kialakítása

A 11 darab lakás kialakítása, berendezése (konyha, ágy, szekrény, íróasztal, számítógép) a 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 25-27. épületekben. A bérleményeket 18-35 éves korú – foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkező vagy a projektben résztvevő – fiatal egyének, illetve párok, családok vehették és vehetik igénybe legfeljebb 2 éven keresztül. A lakhatásért bérleti díj nem szedhető, kizárólag a rezsi fizetése megengedett.

 • Fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, munkaszerzési ismeretek bővítése megtörtént (összesen 96 fő részvételével)

Karrier- és életpálya tanácsadás csoportos és egyéni formában került megszervezésre

Önismereti tréning került megszervezésre

Párkapcsolati tréning került megszervezésre

Önéletrajz elkészítéséhez tanácsadás – workshop került megszervezésre

Konfliktuskezelési – kommunikációs tréning került megszervezésre

Élet vezetési kompetenciák, készségek fejlesztése került megszervezésre

Pályaválasztási és továbbtanulási tanácsadás került megszervezésre

 • A célcsoport bevonásával, a helyi lehetőségeket, értékeket, adottságokat feltáró, erre épülő gazdasági együttműködéseket generáló tevékenységek

Vállalkozói fórum került megszervezésre a célcsoport közreműködésével (balassagyarmati, vagy Balassagyarmatról indult, fiatal, sikeres vállalkozások bemutatkozása, előadása), 15 rendezvény

Helyi gyökerek és lehetőségek feltérképezése történt, tanulmány készült

 • Ösztönző rendszer a fiatalok segítésére

Ösztöndíj került nyújtásra 36 fő részére, max. 1.200.000 Ft összegben, 12 hónapon keresztül.

 • Hazai és uniós pályázati programokban való részvétel érdekében személyre szabott felkészítés bemutatása történt

Non-formális pályázati felkészítés zajlott, összesen 39 fő részére.

 • Fiatalok helyben maradását támogató, saját jó gyakorlatok folytatása, vagy más településeken alkalmazott jó gyakorlatok adaptálása.

Ifjúsági pont került kialakításra (2 fő főállású fiatal foglalkoztatása)

Egészségnapok és családi napok, ifjúsági rendezvények kerültek megszervezésre (4 rendezvény)

Pályázati felhívás „Esély- otthon – Balassagyarmaton” lakhatási pályázaton való részvételre