Kapcsolat

A Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal központi elérhetőségei
Cím: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 12.
Postafiók:
2661 Balassagyarmat, Pf.: 58
Központi telefonszám: (06)-35/505-900
Fax: (06)-35/300-782
Honlap: www.balassagyarmat.hukülső
E-mail cím: pmester@balassagyarmat.huE-mail küldése
Bejelentés: bejelentes@balassagyarmat.huE-mail küldése

A Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal elérhetőségei

Csach Gábor 06-35/505-925Polgármestercsach@balassagyarmat.huE-mail küldése
Huszár Péter 06-35/505-925Alpolgármester huszarpeter@balassagyarmat.huE-mail küldése
dr. Varga Andrea06-35/505-925Jegyző varga@balassagyarmat.huE-mail küldése
————-—————– ———–E-mail küldése
Erdélyi Edina 06-35/505-925Vezetői titkárnő pmester@balassagyarmat.huE-mail küldése
PAKTUM IRODA
Schwanzer Mónika 06-35/505-933 Szakmai munkatárs schwanzer@balassagyarmat.huE-mail küldése
Teplánszkiné Vetró Szilvia 06-35/505-995 Szakmai munkatárs teplanszkine@balassagyarmat.huE-mail küldése

IFJÚSÁGI PONT
——————- ————- ——————- —————E-mail küldése

 

Önkormányzati, HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI és IGAZGATÁSI Osztály
Balázsné Cservenák Ildikó 06-35/505-910 Osztályvezető csildiko@balassagyarmat.huE-mail küldése
Gazdik Szabolcs 06-35/505-938 Csoportvezető -KIRA rendszerben hóközi számfejtés, a Munkaügyi és bérszámfejtési feladatok ellátása Bgy-i Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói részére, MÁK és munkavállalók közötti kapcsolattartás gazdikszabolcs@balassagyarmat.huE-mail küldése
Halmosi Anna 06-35/505-921 Csoportvezető -Szent Erzsébet Városi Idősek Otthonával kapcsolatos feladatok, Szociális igazgatáshoz kapcsolódó ügyintézés, Városi Bölcsődével, Óvodákkal és a Madách Imre Városi Könyvtárral és a MKMK kapcsolatos ügyintézés halmosianna@balassagyarmat.huE-mail küldése
Dombováriné Cservenák Katalin 06-35/505-983 Balassagyarmat Város Képviselő-testületének és bizottsági üléseinek jegyzőkönyvvezetése, költségvetési szervek alapító okiratainak aktualizálása, „Balassagyarmat” névhasználattal, címerhasználattal kapcsolatos ügyintézés, Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületei üléseivel és a Bgy-i Kistérségi Többcélú Társasággal kapcsolatos ügyviteli feladatok dombikati@balassagyarmat.huE-mail küldése
Gramantik Eszter 06-35/505-983 Ipolyszög, Patvarc Község és a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének és bizottsági üléseinek jegyzőkönyvvezetése, Közbiztonsági referens gramantik@balassagyarmat.huE-mail küldése
Bahorecz Renáta 06-35/505-983 Balassagyarmat Város Képviselő-testületének és bizottsági üléseinek jegyzőkönyvvezetése, Közbeszerzési ügyek, Talált tárgyak bejelentése, Hirdetmények kezelése a föld adásvétellel, bérlettel kapcsolatosan bahorecz@balassagyarmat.huE-mail küldése
Oczotné Sallai Mónika 06-35/505-941 anyakönyvi ügyek, hagyatéki ügyek, címnyilvántartás omonika@balassagyarmat.huE-mail küldése
Urbán Lászlóné 06-35/505-944 anyakönyvi ügyek, hagyatéki ügyek, címnyilvántartás urbanlaszlone@balassagyarmat.huE-mail küldése
Dr. Kiss Szilvia 06-35/505-935 hagyatéki ügyek, vagyonleltár szilvia@balassagyarmat.huE-mail küldése
Deák Éva Mária 06-35/505-960 Lakhatási támogatás, BURSA-ösztöndíjrendszer, Felsőoktatási tanulmányokat folytatók támogatása, adatszolgáltatások (KSH) Patvarc település vonatkozásában támogatások kezelése deakeva@balassagyarmat.huE-mail küldése
Keresztes Ágota 06-35/505-962 Köztemetés, települési támogatás (temetési segély, tanszersegély, átmeneti segély), Gyermekvállalást ösztönző támogatás, Tanulók bérlete, Időskorúak bérlete, Egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez nyújtott települési támogatás Ipolyszög település vonatkozásában támogatások kezelése, Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, Környezettanulmány készítés, Társhatósági megkeresésekre tájékoztatás, Gyermekek nem kötelező védőoltása keresztesagota@balassagyarmat.huE-mail küldése
Medvácz Eszter 06-35/505-921 kulturális- és ifjúságvédelmi feladatok medvaczeszter@balassagyarmat.huE-mail küldése
Tóth Tamás 06-35/505-965 Informatikus, informatikai eszközök üzemeltetése, kellékanyagok eszközök beszerzése, honlap és belső hálózat karbantartása informatika@balassagyarmat.huE-mail küldése
dr. Jóna András 06-35/505-929 sportreferens jona@balassagyarmat.huE-mail küldése
Szervezési Csoport
Porubszki Lászlóné 06-35/505-926 Hirdetmények kezelése, népességgel kapcsolatos ügyintézés, szabálysértési nyilvántartó rendszerben adat rögzítés, Iktatás, Elektronikus postakönyv készítés prita@balassagyarmat.huE-mail küldése
Bárány-Szabó Krisztina 06-35/505-927 Elektronikus postakönyv készítés,Iktatás barany@balassagyarmat.huE-mail küldése
Cserődi Dávid
Horváth Edit Gabriella
Holecz Magdolna
06-35/505-961 Ügyfélirányító
Családi Csilla, Cseman Pálné, Kovács Tibor Pál Kézbesítők
Hugyecz Pálné, Szabó Lászlóné Takarítónők
Erdélyi Miklós Tanyagondnok Tel.: 06 20 286 2978
Pénzügyi Osztály
Szikora Péter 06-35/505-985 Osztályvezető szikorapeter@balassagyarmat.huE-mail küldése
Költségvetési csoport
Varga Nóra 06-35/505-911 Csoportvezető – Szabályzatok elkészítése és aktualizálása, belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása, beruházásokkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése varganora@balassagyarmat.huE-mail küldése
Benkóné Mód Beáta 06-35/505-913 Költségvetés, éves és évközi beszámolók előkészítése, költségvetés módosítása, MÁK felé kötelező adatszolgáltatások, Eszköznyilvántartás vezetése, annak vagyonkataszterrel, földkönyvvel történő egyeztetése, Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központ számlázással kapcsolatos feladatok beata.mod@balassagyarmat.huE-mail küldése
Fábián Horák Kinga 06-35/505-914 Pénztárosi feladatok, adó és értékbizonyítvány fabian@balassagyarmat.huE-mail küldése
Gáspárné Jakab Eszter 06-35/505-915 Patvarc Község Önkormányzatának pénzügyi és bérszámfejtési feladatainak teljeskörű ügyintézése, feladatainak ellátása gasparne@balassagyarmat.huE-mail küldése
dr. Mótyánné Bálint Éva 06-35/505-915 Ipolyszög Község Önkormányzatának pénzügyi és bérszámfejtési feladatainak teljeskörű ügyintézése, feladatainak ellátása motyanne@balassagyarmat.huE-mail küldése
Luca Melinda 06-35/505-915 Szent Erzsébet Idősek Otthona gazdasági eseményeinek könyvelése, adatszolgáltatások tejesítése lucamelinda@balassagyarmat.huE-mail küldése
Bacsa Annamária 06-35/505-916 Balassagyarmat Város Önkormányzata és a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal, Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása valamint Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központ banki forgalmának, valamint egyéb gazdasági események könyvelése. Adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése bacsaanna@balassagyarmat.huE-mail küldése
Kalmár Lili 06-35/505-916 Iktatási feladatok ellátása, kötelezettségvállalások könyvelése, beérkező számlák nyilvántartása, utalása teljesítések igazoltatása kalmarlili@balassagyarmat.huE-mail küldése
Szabó Hanga Boróka 06-35/505-913 Önkormányzati tulajdonú bérlakások pénzügyi ügyeinek intézése,Önkormányzati lakások értékesítéséből eredő kölcsönök nyilvántartása, könyvelése, Számlázás, közös költséggel kapcsolatos feladatok szabohanga@balassagyarmat.huE-mail küldése
Adócsoport
Tolnai Erika 06-35/505-931 Csoportvezető – Helyi iparűzési adó, adatszolgáltatás költségvetés, Államkincstár és NAV felé, helyi jövedéki adó ado@balassagyarmat.huE-mail küldése
Széles Beáta 06-35/505-917 Magánszemélyek kommunális adója, adóhatósági igazolások kiadása, adatszolgáltatás NAV felé ado2@balassagyarmat.huE-mail küldése
Szamosfalviné Farkas Nóra 06-35/505-966 Helyi iparűzési adó, adók módjára behajtandó köztartozások, 2021. előtti gépjárműadó farkasnori@balassagyarmat.huE-mail küldése
Kristók Szilvia 06-35/505-919 Magánszemélyek kommunális adója, Patvarc helyi iparűzési adó kristokszilvia@balassagyarmat.huE-mail küldése
Szabó-Szinovszki Helga 06-35/505-986 Adóalany nyilvántartás kezelése, adóügyi iratok iktatása, hivatali kapu kezelése szaboszinovszki.helga@balassagyarmat.huE-mail küldése
Tóth-Hovanec Tímea 06-35/505-918 Magánszemélyek kommunális adója, talajterhelési díj tothhovanec.timea@balassagyarmat.huE-mail küldése
Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Vagyongazdálkodási és Hatósági Osztály
Zábrádi József 06-35/505-974 Osztályvezető – Út és közművekkel kapcsolatos ügyek zabradi@balassagyarmat.huE-mail küldése
Városüzemeltetési Csoport
Zsebe Anita 06-35/505-978 Csoportvezető – Önkormányzati lakások, első lakáshoz jutók támogatása, közterületi játszóterek fenntartásával kapcsolatos feladatok, lakóingatlan lefoglalásának tényéről igazolás kiállítása zsebeanita@balassagyarmat.huE-mail küldése
Orosz Kornél 06-35/505-982 Állattartás, környezetvédelem, birtokvédelem oroszkornel@balassagyarmat.huE-mail küldése
Gyalogné Holman Márta 06-35/505-977 Nem lakáscélú helységek bérbeadása, telekügyek gyalogne@balassagyarmat.huE-mail küldése
Koplányi Barbara 06-35/505-945 Működési engedélyek intézése, kiadása, módosítása, telephelyengedély intézése, kereskedelmi és fizető vendéglátó szálláshelyek engedélyezése, nem üzleti célú szálláshelyek engedélyezése koplanyibarbara@balassagyarmat.huE-mail küldése
Közterület felügyelők
Nagy József, Pifka Gergő
06-35/505-994 A város közterületi állapotának ellenőrzése, köztisztasági, közterület-használati, ebtartási előírások, gépjármű parkolási szabályok betartásának ellenőrzése kozterulet@balassagyarmat.huE-mail küldése
Cseman Pál– Nyírjesi üdülő gondnoka, piaci helypénz beszedő
Filip László– Mezőőr
Görög Örs– Mezőőr
Berki Tibor– Piac felügyelő
Harmatos Tünde 06-35/505-981 Településfejlesztési Csoportvezető harmatost@balassagyarmat.huE-mail küldése
Márton Tamás 06-35/505-976 Lakásügyek, vagyonkataszter martontamas@balassagyarmat.huE-mail küldése
Balassagyarmati Városfejlesztő Kft.
Oravecz István 06-35/505-975 Ügyvezető oravecz@balassagyarmat.huE-mail küldése
Magyaros Tamás 06-35/505-971 Műszaki szakértő magyaros@balassagyarmat.huE-mail küldése