Széchenyi 2020 ERFA logó

Barnamezős területek rehabilitációja Balassagyarmaton – TOP-2.1.1-15-NG1-2016-00002

A projekt címe: Barnamezős területek rehabilitációja Balassagyarmaton

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.1-15-NG1-2016-00002

A projekt kedvezményezettje: Balassagyarmat Város Önkormányzata.

A szerződött támogatás összege: 649 795 279 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.09.30.

A projekt keretében Balassagyarmat két barnamezős területének rehabilitációja történik meg.

A Vízi Zsigmond utcában lévő mintegy 1,1 ha területű ingatlan korábban ÁFOR kút volt, hasznosítása a töltőállomás bezárása óta nem megoldott. A terület a szomszédságában lévő korábbi üzemnek köszönhetően tartós környezetszennyezést szenvedett, azonban a kármentesítése – mely állami feladat lenne – nem történt meg a tetemes költségek miatt. Ez jelen projekt kereteit is meghaladja, ugyanakkor a terület enélkül is hasznosítható. A projekt keretében a Felhívás 3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek B. Főtevékenység Gazdaságélénkítő tevékenységként a) pontja szerinti piac kerül kialakításra az ingatlan egy részében. A másik részében a Felhívás 3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek A. Főtevékenység a) és d) tevékenységek megvalósításával egy új városi zöldfelület, közpark jön létre játszótérrel, szabadtéri tornapályával, közösségi terekkel. Utóbbi tevékenységgel kapcsolatban kerül sor a Szabályozási terv szerint egy feltáró út kialakítására jelenlegi Aradi utca felújításával, illetve a Vízi Zsigmond útra történő kivezetésével az új zöldfelület használatát elősegítendő a Felhívás 3.1.2 Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek 4. pontjának megfelelően. A két új funkció használatához parkolók épülnek a Felhívás 3.1.2 Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek 2. pontjának megfelelően. Ezen ingatlan vonatkozásában a Felhívás 3.1.2 Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek 3., 5. és 7. pontjában leírt fejlesztésekre is sor kerül.

A Szügyi úti ingatlan hasznosítása során közel 0,9 ha barnamezős terület rehabilitációja történik meg. Az ingatlan korábban állami tulajdonban volt, ahol állami vállaltok végeztek gazdasági tevékenységet. Azonban az ingatlan hasznosítása több évtizede megoldatlan. A ingatlan környezeti szennyezéssel nem terhelt. Jelen projekt keretében egy önkormányzati fenntartású közszolgáltatást végző intézmény, a Balassagyarmati Városgondnokság átköltöztetése, valamint az 1998. évi XXVIII. törvény által kötelező önkormányzati feladatként megjelölt ebrendészeti feladatok ellátására szolgáló telep kialakítása történne meg a Felhívás 3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek B. Főtevékenység (közösségi cél) e) pontja szerinti közfunkciók (közszolgáltatások) kialakításával. A kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül a projektben a zöldfelület fejlesztés a közpark építéssel, a gazdaságélénkítő tevékenység a piac létrehozásával valósulnak meg.

IMPRESSZUM

Készítette: TBWeb
© . Minden jog fenntartva.
Balassagyarmat Város Önkormányzata