Barnamezős területek rehabilitációja Balassagyarmaton – TOP-2.1.1-15-NG1-2016-00002

A projekt címe: Barnamezős területek rehabilitációja Balassagyarmaton

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.1-15-NG1-2016-00002

A projekt kedvezményezettje: Balassagyarmat Város Önkormányzata.

A szerződött támogatás összege: 649 795 279 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt befejezési dátuma: 2023.09.30.

Az európai uniós támogatás segítségével a projekt keretében Balassagyarmat két barnamezős területének rehabilitációja történt meg.

A Vízy Zsigmond utcában a volt ÁFOR telep helyén egy több mint fél hektár nagyságú KRESZ-park létesült, ahol az óvodás-iskolás korosztály játékos körülmények között tud megismerkedni a közlekedés alapvető szabályaival. A KRESZ-park nyomvonala a város úthálózatának stilizált „modelljét” formázza, a jellegzetes városi épületek pedig játszótéri eszközként használhatóak. Emellett az Aradi utca felújítására és a Vízy Zsigmond utcáig történő kiépítésére is sor került.

A Szügyi úton a Városüzemeltetési Kft. új telephelye melletti ingatlanon a GAMESZ számára új iroda, gépszín és műhely létesült, valamint menhelyként is üzemelő gyepmesteri telep került kialakításra. A projekt keretében összesen több mint 1.200 m2 nagyságú új létesítmény épült, köztük a 62 db kutya elhelyezését lehetővé tevő 4 kennelsor.

A projekt megvalósításával teljesült a projekt átfogó célja, azaz Balassagyarmat településképének javításával, az alulhasznosított barnamezős területek új funkcióval való megtöltésével a város népességmegtartó képességének javítása, a szabadidős tevékenység lehetőségeinek bővítése, a használaton kívüli barnamezős területek okozta tájökológiai konfliktusok mérséklése zöldfelület fejlesztéssel.

KRESZ park képek

GAMESZ telephely gyepmesteri telep képek