Széchenyi 2020 ERFA logó

Új iparterületek kialakítása Balassagyarmaton (II. ütem) – TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00004

A projekt címe: Új iparterületek kialakítása Balassagyarmaton (II. ütem)

A projekt azonosító száma: TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00004

A projekt kedvezményezettje: Balassagyarmat Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 173 695 244 Ft

A támogatás mértéke: 99,577822 %

A projekt befejezési dátuma: 2023.09.30.

Balassagyarmat Város Önkormányzata a TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00004 számú projekt megvalósítására 173,70 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése tárgyú felhíváson.

Az európai uniós támogatás segítségével az „Új iparterületek kialakítása Balassagyarmaton (II. ütem)” című projekt keretében 2,69 ha nagyságú új iparterület kialakítása valósult meg a jelenlegi, meglévő Nyugati ipari park bővítésével a korábbi sportpálya hasznosításával.

A beruházás keretében sor került a volt sportpálya és egy eddig kihasználatlan terület közművesítésére, illetve az ún. Kábelgyári út felújítására, szélesítésére, mely nemcsak a jelen projekttel érintett két ingatlan elérhetőségét javítja, hanem a teljes ipari park megközelíthetőségét is fejleszti. Így a projekt a jelenlegi ipari parkban működő cégek számára a kapcsolódó infrastrukturális beruházásokkal javuló működési feltételeket biztosít.

A projekt megvalósításával teljesült a projekt átfogó célja, azaz a vállalkozások munkahelyteremtő képességének ösztönzése, illetve a helyi gazdaság működését segítő helyi/térségi feltételek biztosítása.

A támogatás hosszú távú céljának teljesítéséhez az önkormányzat a betelepülő vállalkozások meglévő, illetve új telephelyeinek kialakításával és fejlesztésével, az ipari park elérhetőségének javításával, a vállalatközi együttműködések infrastrukturális hátterének biztosításával járult hozzá. Az ipari parkok és iparterületek az infrastruktúrafejlesztést célzó beruházásokon keresztül alkalmassá váltak regionális, valamint országos gazdaságélénkítő hatás kifejtésére egyaránt. Az üzleti infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások számának növekedésével javul a gazdasági aktivitás, illetve nő a versenyképesség a magasabb minőségű és szélesebb körű szolgáltatások által.

A projekt Balassagyarmat Város Önkormányzata és a Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi együttműködésben valósult meg.

IMPRESSZUM

Készítette: TBWeb
© . Minden jog fenntartva.
Balassagyarmat Város Önkormányzata