Nyitnikék Tagóvoda

Tagóvoda-vezető: Csapóné Kiss Mária
Tagóvoda címe: 2660 Balassagyarmat, Móricz Zsigmond út 2.

Telefon: 06-35-301-153, Fax: 06-35-301-153
Tagóvoda-vezetői mobil: 06-20-771-0945

E-mail: nyitnikek@freemail.hu


Óvodánk homogén és részben osztott 7 csoporttal működik, parkosított udvar, tágas, napfényes csoportszobák biztosítják a 190 gyermek számára a nyugodt, kellemes környezetet.

Helyi programunkkal a gyermekek testi, szociális és érzelmi szükségleteit kívánjuk kielégíteni.
A szülőkkel együttműködve a biztonságos, szeretetteljes légkör kialakítására és megőrzésére törekszünk.

Programunk kiindulási vonala a környezet tevékeny megismerésére, megszerettetésre és védelmére való nevelés. Programunk egyediségét adja, hogy a természeti környezetre figyelve, a Jeles napok számbavételével tervezzük mindennapjainkat. Célunk a közvetlen és tágabb környezet felfedeztetése során a gyermekek pozitív érzelmi viszonyának kialakítása a természeti – emberi – tárgyi világ értékei iránt, hogy megtálalják helyüket a környezetben, az őket körülvevő világban. Folyamatos napirendünk lehetővé teszi, hogy a gyerekek kedvük és érdeklődésük szerint választhatnak különböző tevékenységek között. Nevelési elveink szerint sikeresen alkothat a hátrányos helyzetű és a tehetséges gyermek egyaránt. Tevékenységeink szervezésénél komplexitásra törekszünk, az ismereteket nem elszigetelten, hanem összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban sajátítják el a gyermekek, úgy ahogy az a valóságban előfordul.
Ezen nevelési elveinket a folyamatosan bevezetésre kerülő Kompetencia alapú óvodai programcsomag l is megerősíti.

Gyermekeink élményvilágát megfelelő színvonalú programokkal egészítjük ki. Az általunk szervezettek között szerepelnek többek között az őszi terménybemutató, és a hagyományápolás.

Főbb feladatunk:

  • egészséges életmód alakítása,
  • érzelmi nevelés, szocializáció biztosítása
  • egyéni bánásmód, értelmi fejlesztés
  • kiemelt környezeti nevelés

IMPRESSZUM

Készítette: TBWeb
© . Minden jog fenntartva.
Balassagyarmat Város Önkormányzata