Meseerdő Tagóvoda

Tagóvoda-vezető: Király Marietta
Tagóvoda címe: 2660 Balassagyarmat, Szondi György út 14.

Telefon: 06-35-301-105
Fax: 06-35-301-105

E-mail: meseerdo@freemail.hu


A Meseerdő óvoda a Szondi utcában 2 vegyes életkorú csoporttal a város nyugati részén kertes családi házakkal, ligettel, parkkal körülvett övezetben működik.
A folyamatos karbantartásnak köszönhetően az óvoda állapota jó.

Termeink tágasak, világosak, a berendezések fenyőből készültek, a dekoráció és a játékok megválasztásánál a természetes anyagokat részesítjük előnyben.
Az udvar fás, füves, homokos részekből áll. Igyekszünk minél színesebbé otthonosabbá tenni. Udvari fajátékok és egy fedett terasz nyújt lehetőséget a szabad levegőn való tartózkodásra, mozgásra.
Óvodánk tevékenységgel gazdag élete, családias, nyugodt légköre biztosítja a gyermekek harmonikus, sokoldalú személyiségfejlődését.
A családiasság megnyilvánul már a több éve jól működő baba-mama klub szervezésében is, hiszen így a szülőknek lehetőségük van megismerni az óvodánkat és az itt dolgozókat már 3 éves kor előtt. A beszoktatásnál az „anyás beszoktatást” tartjuk helyesnek: – ez érzelmileg sokat jelent a 3 éves kisgyermek számára. A szülő beiratkozáskor csoportot, illetve óvónőket választhat (lehetőségekhez mérten) a megjelölt csoportba kerül a gyermeke.

Kiemelt feladataink a program alapján:
A gyermekeink érezzék jól magukat az óvodában. A csoportjainkban derű, nyugalom, felszabadult játék uralkodjon, mert a játékot a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenységének tartjuk. Kiemelt feladatunk az anyanyelvi nevelés a mese, vers mondóka, báb és dramatikus játékok színesítik a mindennapjainkat. Az egészséges életmód megalapozását szolgáljuk a szokásrendszer kialakításával rendszeres, tervszerű testneveléssel, valamint a szabad levegőn történő szabad játékkal és mozgással.
A délelőttök keretébe épül be a logopédiai fejlesztés, a fejlesztőpedagógus által végzet foglalkozás és a gyógytestnevelés.

A gyerekek számára, a szülők által igényelt foglalkozásokat szervezünk délutánonként:

  • dalosjáték
  • hitoktatás
  • vízhez szoktatás – úszásoktatás
  • ismerkedés az angol nyelvvel
Meseerdő Tagóvoda épülete

IMPRESSZUM

Készítette: TBWeb
© . Minden jog fenntartva.
Balassagyarmat Város Önkormányzata