Madách Imre Városi Könyvtár

Igazgató: Vitéz Katalin
Címe: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 50.

Telefon: 06-35-300-622
Fax: 06-35-300-290

E-mail: mivkbgy@gmail.com
Web: www.vkbalassa.hu

Ellátott feladatok:

Olyan, összetett funkciójú, nyilvános könyvtár működtetése, amely gyűjteményeit, szolgáltatásait úgy alakítja, hogy azok biztosítsák a munkához, tanuláshoz, kutatáshoz, kultúrálódáshoz, oktatáshoz, szórakozáshoz és az ember általános fejlődéséhez szükséges információk tárgyilagos és sokoldalú közvetítését a település és vonzáskörzetének lakói, valamint az ezen kívül élő, lakó állampolgárok számára.

Ennek keretén belül az intézmény az alábbi feladatokat végzi, szolgáltatásokat nyújtja:

 • Gyűjteményét – a helyi igényeknek megfelelően – folyamatosan gyarapítja, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja. Gondoskodik az állomány védelméről, a fölöslegessé vált dokumentumok törléséről.
 • Felnőtt és gyermek olvasószolgálati tevékenységet folytat, audiovizuális részleget, valamint helytörténeti gyűjteményt és kutatóhelyet működtet.
 • Biztosítja dokumentumainak helyben használatát, kölcsönzését, előjegyzését, másolatszolgáltatását, valamint számítógépes nyomtatását, szkennelését, fax küldését és fogadását.
 • Számítógépes adatbázisokat épít.
 • A gyűjteményben nem található dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzéssel szerzi be.
 • Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól.
 • Biztosítja más könyvtárak állományainak és szolgáltatásainak elérését.
 • Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.
 • Bekapcsolódik az országos informatikai és telematikai fejlesztésbe, internet hozzáférést biztosít és részt vesz a használók képzésében.
 • Közhasznú információkat továbbít
 • Irodalomkutatást végez, bibliográfiákat állít össze.
 • Helyismeretei információkat és dokumentumokat gyűjt.
 • Szociális funkciókat lát el.
 • Kiadványokat jelentet meg.
 • A Balassagyarmat vonzáskörzetébe tartozó települési könyvtárak munkáját segítő szolgáltatásokat nyújt.
 • A nyilvános könyvtári ellátórendszeren belül Balassagyarmat kistérsége vonatkozásában mozgókönyvtári feladatokat lát el.
 • Közösségi programokat tart: könyves ünnepek, irodalmi rendezvények, könyvpremierek, ismeretterjesztő előadások, óvodai, iskolai foglalkozások, olvasótáborok, kiállítások, emléknapok, a városból elszármazottak baráti találkozói, vetélkedők

IMPRESSZUM

Készítette: TBWeb
© . Minden jog fenntartva.
Balassagyarmat Város Önkormányzata