Játékvár Tagóvoda

Tagóvoda-vezető: Gálikné Túri Andrea
Tagóvoda címe: 2660 Balassagyarmat, Nyirjesi út 12.

Telefon: 06-35-300-670
Fax: 06-35-300-670

E-mail: jatekvar@freemail.hu


“itt minden érted van, érezd jól magad!”

Intézményünkben a Játékvár Tagóvodában 35 éve folyik a nevelő- oktató munka- kertvárosi környezetben, 4 vegyes életkorú csoportban.
A vegyes életkorú gyermekek együtt nevelését évek óta folytatjuk, mert meggyőződésünk, hogy ebben a nevelési folyamatban óvodás gyermekeink képesség fejlődése gyorsabb ütemet mutat az átlagnál.

2008 februárjában új, jól felszerelt tornaszobával gazdagodtunk, ahol jó hangulatban, egyéni fejlettségük szerint sokat mozoghatnak gyermekeink, így a mozgás a sport, életük fontos  részévé válik. Mozgáskottát, a mozgásfejlesztésnek ezt az új módszerét 5 éve vezettük be óvodánkba. A városban egyedül alkalmazzuk ezt a módszert. A játékos foglalkozások keretében a gyermekek koordinációs képessége, ügyessége dinamikusan fejlődik. Önbizalmuk nő a játékban beépített nehezebb feladatok sikeres végrehajtásától. A Mozgáskotta feladatainak végrehajtásakor új mozgások sorozatát végzik a gyermekek, s ezek tanulása közben a folyamatos sikerélmény újabb és újabb mozgásos cselekvésre ösztönzi őket.
Játékos vízhez szoktatás- Úszás előkészítő foglalkozást egy nevelési évben kétszer szervezünk. Játékos módszereket alkalmazva sajátítják el a mellúszás technikáját és a tanfolyam végén 80%-ban biztonsággal úsznak a gyermekek.

A szülőkkel együtt működve, a családi nevelést kiegészítve szolgáljuk a gyermekek egészségének megőrzését, védelmét.

A tanulási folyamatban a játékot, mint módszert alkalmazzuk. A játék a legfőbb tevékenységi eszköz és az ebben rejlő lehetőségeket használjuk ki a részfunkciók fejlesztésére. Tudatosan fejlesztjük, logikus gondolkodásukat, szókincsüket, kommunikációs készségüket.
Külön odafigyeléssel készítjük fel gyermekeinket az iskolai életre.

Ünnepeink a szülők számára nyitottak.

Egyéb programok:

  • Családi sportnap-Gyermeknap alkalmából
  • Közös kirándulások a családdal
  • Szülők-Nevelők találkozója
  • Nyílt napok szervezése a kicsiknek, szülőknek, tanító néniknek

IMPRESSZUM

Készítette: TBWeb
© . Minden jog fenntartva.
Balassagyarmat Város Önkormányzata