Széchenyi 2020 KA logó

Balassagyarmati térségi klímastratégia kidolgozása – KEHOP-1.2.1-18-2018-00137

Környezeti és energiahatékonysági operatív program
KEHOP-1.2.1. “Balassagyarmati térségi klímastratégia kidolgozása”

A projekt címe: Balassagyarmati térségi klímastratégia kidolgozása

A projekt azonosító száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00137

A projekt kedvezményezettje: Balassagyarmat Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 10.469.000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.05.28.

A projekt elsődleges célja, hasonlóan az országos szintű Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiához, valamint a már elkészült Nógrád Megyei Klímastratégiához, hogy lefektesse azokat az irányvonalakat és célokat, amelyek megvalósításával az éghajlatváltozás káros hatásai hosszútávon megelőzhetők. Ez elérhető egyrészt az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével, másrészt a szén-dioxid elnyelő kapacitások növelésével (zöldfelületek mennyiségi növelése és minőségi hiányának csökkentése), valamint az itt élők környezet- és klímatudatos szemléletének javításával.

A projekt másodlagos célja, hogy igazodjon Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc egyéb, környezeti fenntarthatóságot előtérbe helyező irányvonalaihoz, többek között ahhoz, hogy a város és a falvak olyan harmonikusan fejlődő, innovatív klímatudatos településekké váljanak, amelyek a kiegyensúlyozott fejlesztés során a helyi értékek érvényesítését és az életminőség javítását helyezik a középpontba, összhangot teremtve az ökológiai és a gazdasági folyamatok között, amelyeket közösségi együttműködésben valósítanak meg.

Emellett a stratégiaalkotással, a reális jövőkép, a célok és intézkedések kialakításával, valamint a projektben felvázolt szemléletformáló tevékenységekkel együtt további cél erősíteni a helyi szereplők (a lakosság, az intézmények, vállalkozások) klímaérzékenységét, vagyis jól működő, újszerű, lokális és településeken átívelő tevékenységekkel, kezdeményezésekkel növelni kell a lakosság, a döntéshozók, valamint a gazdasági szféra probléma iránti érzékenységét.

A készülő klímastratégia lehetséges céljai Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc számára:

  1. Megfelelő alapot képezzen a város és a falvak jövőbeni fejlesztési irányai számára, ösztönözve a klímatudatos fejlődési pályára történő állását. Átfogó és ágazatspecifikus, koncentrált elemzéseket tartalmazó dokumentum, amely keretében jól beazonosíthatók legyenek a Balassagyarmaton, Ipolyszögön és Patvarcon megjelenő, éghajlatváltozással összefüggő problémák és kihívások és a változó klímához való alkalmazkodás lehetőségei.
  2. Ismertesse a legfontosabb környezeti problémákat és kihívásokat, valamint a társadalom, az épített környezet és gazdaság klímaspecifikus vonatkozásait.
  3. Az Önkormányzatok, a mérvadó helyi szereplők javaslatait, igényeit tartalmazza a dokumentum.
  4. Az elemzések alapján reális, megvalósítható jövőkép, valamint célrendszer kerüljön kialakításra, amely széleskörű támogatottságon alapul.
  5. Az intézkedések sokrétűek, a helyi lakosság számára érthetőek, alkalmazhatók legyenek.
  6. A dokumentum mindenki számára közérthető nyelven biztosítson minden olyan információt, amely a város felmerülő klímaproblémáit és az erre vonatkozó megoldásokat, válaszokat tartalmazza.

A szemléletformálási projektek célja Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc számára:

  1. A klímatudatosság elterjesztésének célja, hogy a megszerzett ismeretek segítségével javuljon a lakossági fogyasztók életminősége (különös tekintettel, a szegregációval veszélyeztetett, és a külterületeken élők esetében), és csökkenjenek a lakosságot érintő környezet-egészségügyi hatások.
  2. Ezért a szemléletformálási intézkedések kapcsán fő cél a tudatos energiafogyasztásból fakadó (pl: megújuló energia használata), az egyén életére gyakorolt, kedvező hatások hatékony és változatos kommunikációs eszközökkel történő bemutatása.

2.1 Több szereplőcsoport, kiemelten a gyermekkorúak bevonása a klímatudatos magatartás növekedése érdekében. A települések intézményeivel, iskoláival és óvodáival való aktív együttműködés, programszervezés és lebonyolítás, rendezvények és előadások megtartása. Jó gyakorlatok bemutatása, a helyi szintű problémák, kihívások és megoldások ismertetése.

2.2 Helyi rendezvényeken való részvétel, az itt élők téma iránti aktivitásának növelése, érzékenyítése. A rendezvényekhez csatlakozva egész napos bemutatókkal, programokkal szólítjuk meg a lakosságot, kiemelve a környezet- és természetvédelmi civil szervezeteket, továbbá külön megcélozva az általános és középiskolás gyermekeket.

2.3 A programokat folyamatos kommunikációs tevékenység (sajtó megjelenés, riportok és rádióinterjúk készítése) kíséri. A szemléletformálási programokhoz kiadványok és reprezentációs anyagok elkészítését tervezzük.

IMPRESSZUM

Készítette: TBWeb
© . Minden jog fenntartva.
Balassagyarmat Város Önkormányzata