Széchenyi 2020 ERFA logó

Balassagyarmat Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása – KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01305

A projekt címe: Balassagyarmat Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01305

A projekt kedvezményezettje: Balassagyarmat Város Önkormányzata.

A szerződött támogatás összege: 9.000.000.- Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.06.30.

A Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatalhoz 3 önkormányzat tartozik. Balassagyarmat város járásszékhely település, álladó lakosainak száma 15.499 fő. A két hozzá tartozó község az elmúlt évtizedekben váltak önálló településsé. Ipolyszög község állandó lakosainak száma 672 fő és Patvarc község állandó lakosainak száma 744 fő. A projekt célcsoportja a települések valamennyi lakosa, adófizető vállalkozásai, továbbá az ASP rendszereket használó köztisztviselők.

Tervezett tevékenységek:

1.1. Informatikai fejlesztés: Az ASP szakrendszerek használatához 8 db új asztali MS Windows munkaállomás Windows 10 operációs rendszerrel és Windows Office 2016. szoftverrel, 3 db monitor, 29 db kártyaolvasó került beszerzésre, ennek kapcsán nem merült fel közbeszerzési eljárás indítása. A jelenlegi informatikai eszközállomány ezen beszerzendő eszközökkel alkalmassá vált az ASP rendszerhez történő csatlakozásra.

1.2. Az ASP csatlakozás során kötelezően módosításra kerültek szabályzatok: IT biztonsági szabályzat, az iratkezelési szabályzat, a pénzkezelési szabályzat és a gazdálkodási szabályzat, valamint a vagyonrendelet. Megalkotásra került az ASP működésével kapcsolatos szabályzat. A bevezetendő változások miatt a hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata is módosításra került. A tevékenység megvalósításához külső erőforrás igénybe vételére is sor került.

1.3. Az önkormányzat elektronikus ügyintézési folyamatának kialakítása már befejeződött, a város honlapjáról letölthető pdf formátumban iparűzési adóbevallás, gépjárműadó, magánszemélyek kommunális adója nyomtatványok stb. A projekt keretében megtörtént a csatlakozás az ASP elektronikus ügyintézési szolgáltatás rendszeréhez és ennek segítségével megindult a tényleges elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtása az állampolgárok és a vállalkozások felé. Az elektronikus ügyintézésbe bevont nyomtatványok az alábbiak: helyi iparűzési adóbevallás, ideiglenes jellegű helyi iparűzési adóbevallás, helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés bevallás, gépjárműadó bevallás, magánszemélyek kommunális adójáról bevallás, talajterhelési díj adóbevallás. Az elektronikus ügyintézési folyamat kialakítása, az ahhoz kapcsolódó belső szabályozások, önkormányzati rendeletek megalkotásra kerültek. A tevékenység megvalósításához külső erőforrás igénybe vételére is sor került.

1.4. A rendszer hatékony működése érdekében a migráció során felül lettek vizsgálva a migrálásra kerülő adatállományok és a szükséges tisztítások elvégzésre kerültek annak érdekében, hogy azok adatminősége megfelelő legyen, az adattisztítás során ki lett térve a hibákra. A csatlakozási folyamat során meghatározásra került az önkormányzat számára létrehozott felületen a hozzáférésre jogosultak köre. A csatlakozási folyamat során a korábbi nyilvántartásokból az ASP rendeletnek megfelelően migrálni kellett az adatokat. A projekt keretében az alábbi rendszereknél volt szükséges az adattisztítás és a migráció: EIKTAT, KATAWIN, CIVILTELEP, CIVILÜZLET, CGR. A tevékenység megvalósításához külső erőforrás igénybe vételére is sor került.

1.5. Az ASP központ által szervezett oktatásokon az ASP rendszert használó hivatali dolgozók 100%-ban vettek részt.

1.6. A tesztelés és élesítés során külső erőforrás is bevonásra került, valamint előállításra került minden előírt dokumentum.

2. A projektmenedzsmenti feladatokat a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal többéves projektmenedzseri tapasztalatokkal rendelkező munkatársa látta el.

3. Horizontális vállalások kapcsán a Helyi Esélyegyenlőségi Program rendelkezésre áll, illetve teljesült a projektben tervezett fejlesztések esetében az infokommunikációs akadálymentesítés.

4. A projekt során a kötelező arculati elemekkel és tevékenységekkel megvalósult a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság.

IMPRESSZUM

Készítette: TBWeb
© . Minden jog fenntartva.
Balassagyarmat Város Önkormányzata