Széchenyi 2020 ERFA logó

Balassagyarmat Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása – KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01305

A projekt címe: Balassagyarmat Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01305

A projekt kedvezményezettje: Balassagyarmat Város Önkormányzata.

A szerződött támogatás összege: 9.000.000.- Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.06.30.

A Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatalhoz 3 önkormányzat tartozik. Balassagyarmat város járásszékhely település, álladó lakosainak száma 15.499 fő. A két hozzá tartozó község az elmúlt évtizedekben váltak önálló településsé. Ipolyszög község állandó lakosainak száma 672 fő és Patvarc község állandó lakosainak száma 744 fő. A projekt célcsoportja a települések valamennyi lakosa, adófizető vállalkozásai, továbbá az ASP rendszereket használó köztisztviselők.

Tervezett tevékenységek:

1.1. Informatikai fejlesztés: Az ASP szakrendszerek használatához 8 db új asztali MS Windows munkaállomás Windows 10 operációs rendszerrel és Windows Office 2016. szoftverrel, 3 db monitor, 23 db kártyaolvasó, kerül beszerzésre, ennek kapcsán nem merül fel közbeszerzési eljárás indítása. A jelenlegi informatikai eszközállomány ezen beszerzendő eszközökkel alkalmassá válik az ASP rendszerhez történő csatlakozásra.

1.2. Az ASP csatlakozás során kötelezően módosításra kerülő szabályzatok az IT biztonsági szabályzat, az iratkezelési szabályzat, a pénzkezelési szabályzat és a gazdálkodási szabályzat, valamint a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletek. Megalkotásra kerül az ASP működésével kapcsolatos szabályzat. A bevezetendő változások miatt a hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata is módosításra kerül. A tevékenység megvalósításához külső erőforrás igénybe vételére is sor kerül.

1.3. Az önkormányzat elektronikus ügyintézési folyamatának kialakítása már megkezdődött, a város honlapjáról letölthető pdf formátumban iparűzési adóbevallás, gépjárműadó, magánszemélyek kommunális adója nyomtatványok stb. A projekt keretében megtörténik a csatlakozás az ASP elektronikus ügyintézési szolgáltatás rendszeréhez és ennek segítségével megindul a tényleges elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtása az állampolgárok és a vállalkozások felé. Az elektronikus ügyintézésbe bevonni kívánt nyomtatványok az alábbiak: helyi iparűzési adóbevallás, ideiglenes jellegű helyi iparűzési adóbevallás, helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés bevallás, gépjárműadó bevallás, magánszemélyek kommunális adójáról bevallás, talajterhelési díj adóbevallás. Az elektronikus ügyintézési folyamat kialakítása, az ahhoz kapcsolódó belső szabályozások, önkormányzati rendeletek megalkotásra kerülnek. A tevékenység megvalósításához külső erőforrás igénybe vételére is sor kerül.

1.4. A rendszer hatékony működése érdekében a migráció során felül kell vizsgálni a migrálásra kerülő adatállományokat és a szükséges tisztításokat el kell végezni annak érdekében, hogy azok adatminősége megfelelő legyen, az adattisztítás során ki kell térni a hibákra. A csatlakozási folyamat során meg kell határozni az önkormányzat számára létrehozott felületen a hozzáférésre jogosultak körét. A csatlakozási folyamat során a korábbi nyilvántartásokból az ASP rendeletnek megfelelően migrálni kell az adatokat. Az önkormányzati adó rendszer esetén az adattisztítás folyamatban van. A projekt keretében az alábbi rendszereknél szükséges az adattisztítás és a migráció: EIKTAT, KATAWIN, CIVILTELEP, CIVILÜZLET, CGR. A tevékenység megvalósításához külső erőforrás igénybe vételére is sor kerül.

1.5. Az ASP központ által szervezett oktatásokon az ASP rendszert használó hivatali dolgozók 100%-ban vesznek részt.

1.6. A tesztelés és élesítés során külső erőforrás is bevonásra kerül, valamint előállításra kerül minden előírt dokumentum.

  1. A projektmenedzsmenti feladatokat a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal többéves projektmenedzseri tapasztalatokkal rendelkező munkatársa fogja ellátni.
  2. Horizontális vállalások kapcsán a Helyi Esélyegyenlőségi Program rendelkezésre áll, illetve vállaljuk a projektben tervezett fejlesztések esetében az infokommunikációs akadálymentesítést.

Az ügyvitel szervezési feladatok során célként kezeljük a papírfelhasználás jelentős csökkentését. A folyamatok átalakítása, felülvizsgálata során esélyegyenlőségi felmérés, hatáselemzés készül.

  1. A projekt során a kötelező arculati elemekkel és tevékenységekkel megvalósul a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság.

IMPRESSZUM

Készítette: TBWeb
© 2019. Minden jog fenntartva.
Balassagyarmat Város Önkormányzata