Balassagyarmat város és térsége ivóvízellátásának rekonstrukciója – SH/3/30

Balassagyarmat Város Önkormányzata 4.120 ezer CHF támogatásban részesült a Svájci-Magyar Együttműködési Programból ivóvízhálózatának fejlesztésére.

A projekt keretében Balassagyarmat város belterületi elosztóhálózatának (6.723 fm) és ivóvízbekötésének (259 db) korszerűsítését, továbbá a Dejtár-Balassagyarmat NÁ 300-as külterületi távvezeték (11.028 fm) rekonstrukcióját kívánjuk elvégezni, kiegészítve a Dejtár-Balassagyarmat NÁ 400-as átmérőjű távvezeték 6 db csomópontjának felújításával.

A projektet az alábbi célok mentén kívánjuk megvalósítani:

Az ivóvízhálózat üzembiztonságának javítása

  • Az elöregedett távvezeték- és vízelosztó hálózat korróziójából adódó statikai problémák kiküszöbölése
  • A gyakori meghibásodások megszüntetése

EU direktíváknak megfelelő vízminőség biztosítása közép- és hosszútávon

  • Az acél vezetékek korróziós hibáiból adódó vízminőség romlás megakadályozása
  • Az azbeszt vezetékekből kioldódó szálak vízminőség rontó hatásának megszüntetése

Takarékos vízkészlet-gazdálkodás megvalósítása és az üzemeltetési költségek csökkentése

  • A hálózati veszteség csökkentése a jelenlegi kb. 20 %-os szintről
  • A jelenlegi magas költségekkel járó fenntartási tevékenységből adódó drága üzemeltethetőség javítása
  • A térség fejlesztését célzó beruházásokat megelőző közmű rekonstrukció, az utólagos bontás, helyreállítás megelőzése érdekében

“Svájci Hozzájárulás – A lehetőségek széles skálája” kiadványkülső, PDF dokumentum, új ablakban nyílik

Rehabilitation of the drinking water system of the city of Balassagyarmat and its surroundings                       

In the framework of the project the rehabilitation of the distribution network in the central area of Balassagyarmat, the rehabilitation of the drinking water connections and, the change of the Dejtár-Balassagyarmat DN 300 pressure–pipe in the outer city areas will be realised, completed by the reconstruction of the junctions of the Dejtár-Balassagyarmat DN 400 pressure-pipe (6 pieces).
One of the main aims of the project is to improve the operational safety of the drinking water system by the elimination of the static problems due to corrosion problems of the pipelines and the water distribution network, and by stopping frequent defects. By the prevention of water quality deterioration the insurance of proper water quality will be possible in medium – and long term. An expected result of the project implementation is the achievement of an economical water stock management and the reduction of costs.

A Svájci Hozzájárulásról további információk a http://www.svajcihozzajarulas.hukülső oldalon találhatóak.