Széchenyi 2020 ERFA logó

Balassagyarmat közintézményeinek energetikai fejlesztése KEOP-5.7.0/15-2015-0336

Balassagyarmat Város Önkormányzata, 149,53 millió forint vissza nem térítendő 100 %-os finanszírozású támogatást nyert el a KEOP-2015-5.7.0 „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című konstrukciókeretein belül, melyből a „Balassagyarmat közintézményeinek energetikai fejlesztése” című, KEOP-5.7.0/15-2015-0336 azonosítószámú projektet valósította meg. Az Önkormányzat 2015 augusztusában nyújtotta be projektjavaslatát a Balassi Bálint Gimnázium és a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény energetikai korszerűsítésére vonatkozóan. A projekt Támogatási Szerződését 2015 októberében írták alá, így igen feszített tempóban kellett megvalósítani a beruházást. A támogatás segítségével a Zeneiskola épülete és a Balassi Bálint Gimnázium új épületrésze energetikai felújítására nyílt lehetőség. A korszerűsítés során az épületek homlokzatának és födémének hőszigetelése, illetve a külső nyílászárók cseréje történt meg. A felújítás eredményeként éves szinten 1271,99 GJ energia megtakarítás lesz elérhető, mely 71,72 t ÜHG-kibocsátás csökkentésétét is jelenti egyben. Ennek eredményeként mintegy 4,5 millió Ft éves költségmegtakarítás lesz elérhető a két intézmény üzemeltetése során. Emellett a projekt a városképre is pozitív hatással volt, különösen érvényes ez a közelmúltban szintén Európai Uniós támogatás segítségével felújított Óváros téren lévő Zeneiskola épületére. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg 2015. október 9. és 2015. december 15. között.

A projekt megvalósulásával kapcsolatban bővebb információ kérhető Oravecz István projektmenedzsertől a 06/35-505-975-ös telefonszámon.

IMPRESSZUM

Készítette: TBWeb
© . Minden jog fenntartva.
Balassagyarmat Város Önkormányzata